زندگی من و همسرم

من مادر دخترکی فرشته گون هستم

شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 01:10 ب.ظ

پاور آف

یه مدتیه لب تابم نمی دونم چه مرگشه مدام وقت کار کردن خاموش می شه هنوزم وقت نکردم ببرم بیرون بدم درستش کنن اگه کم پیدام به خاطر کم لطفی نیست میام جبران میکنم