زندگی من و همسرم

من مادر دخترکی فرشته گون هستم

شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 01:46 ب.ظ

برای آخرین بار

امروز درست یک سال از آخرین روزی که دیدمت از آخرین باری که بوسیدمت از آخرین باری که با چشمان غمگینت دستانم را در دست گرفتی می گذرد و نت کاش می دانستم این آخرین بار را... 

امروز یک سال از آخرین باری که برایم کباب پختی و هیچ جای دیگر طعمشان را ندیدم ونچشیدم می گذرد... 

دلم برایت به اندازه بودنت  تنگ شده پدر... 

آخر هفته مراسم سال باباست خیلی خیلی زود یه سال شد گمان نمی کنم بتونم تا 7-8 روز دیگه چیزی بنویسم......... 

می شه لطفا به احترام دوستی مون برای شادی روح پدرم هر کدوم یه فاتحه بخونین و برای آمرزشش دعا کنین؟