زندگی من و همسرم

من مادر دخترکی فرشته گون هستم

چهارشنبه 20 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 08:21 ق.ظ

تو در من آغاز شده ای هرگز از یاد مبر

تکرار بیش از اندازه هر چیزی اونو لوث و لوس و بی معنی می کنه... 

هر چیزی؟  


برای 30 مرداد نوبت سزارین گرفتم... 

.


 

اشکها از گوشه چشمم غلت می خورند روی گونه هام.می گه می دونم از من دلخوری... 

میگم از تو چرا مگه کاری کردی؟ 

دلم می خواد بگم اگه به نظرت کاری کردی که نباید بکنی خب لااقل ادامه ش نده اما حرفم رو می خورم ... 

چقدر دلم یه گوش مفت و مجانی می خواد دلم داره می ترکه یکی که بگه من اشتباه می کنم یا اون... 


  • روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت ای شیخ آمده ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی.شیخ گفت بازگرد.تا فردا آن مرد بازگشت شیخ بفرمود تا ان روز موشی بگرفتند و در حقه کردند و سر حقه محکم کردند.دیگر روز ان مرد باز امد و گفت ای شیخ ان چه وعده کرده ای بگوی.شیخ بفرمود تا ان حقه را به وی دادند و گفت زینهار تا سر این حقه باز نکنی.مرد حقه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آنش بگرفت که آیا در این حقه چه سر است؟هر چند صبر کرد نتوانست، سر حقه باز کرد و موش بیرون جست و برفت،مرد پیش شیخ آمد و گفت ای شیخ من از تو سر خدای تعالی طلب کردم تو موشی به من دادی؟شیخ گفت ای درویش ما موشی در حقه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت سر خدای را با تو بگوییم چگونه نگاه خواهی داشت.
  • اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید ابی الخیر/محمد بن منور